ماساژورهای پرتابل

بالشت طبی E11

بالشت طبی E11

۱,۰۰۵,۰۰۰ تومان

ماساژور دستی C16

ماساژور دستی C16

۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان

ماساژور پا  C32

ماساژور پا C32

۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

Y12

Y12

۴,۸۵۰,۰۰۰ تومان

کوسن ماساژ D260-C

کوسن ماساژ D260-C

۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان

ماساژور شانه و گردن D180-C

ماساژور شانه و گردن D180-C

۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان

کوسن ماساژ D30-B

کوسن ماساژ D30-B

۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان

ماساژور سر و چشم C150-2

ماساژور سر و چشم C150-2

۱,۳۷۰,۰۰۰ تومان

مینی ماساژور C56

مینی ماساژور C56

۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان

ماساژور پا C39S

ماساژور پا C39S

۳,۹۵۰,۰۰۰ تومان

ماساژور پاC30

ماساژور پاC30

۶,۸۵۰,۰۰۰ تومان

ماساژور پا sl-c801

ماساژور پا sl-c801

۱۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان